HOMEBOEKENCONTACT
AUTEUR MIK SCHOTS


Werkwijze

Al naar gelang de behoefte verzorgt uitgeverij Mik Schots de volledige tekst, de redactie, de tekstuele en beeldende vormgeving en/of de uitgave van uw boek in de oplage die u wenst, van 3 tot 3.000 exemplaren. Gebruik van zwart-wit- of kleurenfoto's is mogelijk en alle uitgaven krijgen een uniek omslag. Uitgeverij Mik Schots verzorgt tevens het ISBN-nummer voor de uitgave.

Uitgeverij Mik Schots voert de werkzaamheden uit op basis van persoonlijke gesprekken en onderhoudt gedurende het gehele schrijf-, redactie- en productieproces nadrukkelijk contact met de opdrachtgever, zodat direct op nieuwe inzichten en aangepaste wensen kan worden ingespeeld. Het gaat erom dat de opdrachtgever resultaat op maat krijgt.

De kosten variëren met de diversiteit aan werkzaamheden en de omvang, beeldinhoud en oplage van het boek, van 500 tot 5.000 euro excl. btw, uitzonderlijke wensen wat betreft formaat en gebruik van kleurenfoto's voorbehouden.

Uiteraard is een eerste gesprek vrijblijvend en kosteloos.
Uitgeverij Mik Schots

telefoon
06-30503599

e-mailadres
mikschots@telfort.nl

KvK nummer
34320940

Btw nummer
0104.70.438.B.01
Overige werkzaamheden

Mik Schots is auteur van sportboeken, columnist, vertaler en schrijver van webblogs over voetbal. Hij heeft bovendien de casuïstiek geschreven voor een studieboek over ontwikkelingspsychologie.

Daarnaast verzorgt Mik Schots cursussen en trainingen op de gebieden van psychologie en communicatie voor onderwijsinstellingen, met als thema's:

• Het voeren van oudergesprekken in het algemeen.
• Het voeren van 10-minutengesprekken.
• Het voeren van lastige oudergesprekken.
• De ontwikkeling van onderbouwkinderen (cognitief, sociaal, emotioneel,    moreel).
• De ontwikkeling van bovenbouwkinderen (idem).
• De ontwikkeling van adolescenten (idem).
• Risicofactoren en beschermende factoren voor de ontwikkeling van    kinderen.
• Stoornissen bij kinderen en jongeren.

UITGEVERIJ MIK SCHOTS - 2014