HOMEBOEKENCONTACT
AUTEUR MIK SCHOTS

Ieder leven zit vol verhalen.

Ieder verhaal is het waard te worden verteld.

Wat je niet vertelt, zullen anderen niet echt weten.

Wat niet is vastgelegd, gaat verloren.

Doe een boekje open over je belevenissen en ideeën…


Uitgeverij Mik Schots verzorgt het schrijven en/of uitgeven van boeken voor mensen, verenigingen of bedrijven met een mooi verhaal of een interessante historie, vanuit de overtuiging dat het waardevol is om in tekst en beeld duurzaam vorm te geven aan gebeurtenissen en ervaringen, ook wanneer ze bestemd zijn voor een klein publiek.

De uitgave Wij zijn allemaal nomaden (juli, 2014) is een bundeling van de ervaringen van een Nederlandse psychiater tijdens en naar aanleiding van haar werkzaamheden in het Afrikaanse Burundi. De oplage is 2.000 exemplaren. Bestellen is mogelijk via de website www.kenniszondergrenzen.nl.

Verwachte uitgaven van uitgeverij Mik Schots in 2014 en 2015 betreffen boeken over een familiegeschiedenis, een werkleven (vanwege pensionering) en het verleden en heden van een Amsterdams bedrijf. Mik Schots is verantwoordelijk voor de tekst, vormgeving en publicatie.UITGEVERIJ MIK SCHOTS - 2014